PLATINUM AIR FRESHENER ROTA

PLATINUM AIR FRESHENER ROTA

<サイズ>

250ml


<素材>


プラチナ(白金)
バイオエキス(酵素)
香料(天然精油)

・Lavender
・Bergamot
・Rosemary
・Cedor wood
・Copaiba
・Spare mint